Xu thế sử dụng nhà tiền chế hiện nay đang ngày càng đa dạng hơn , thay vì ngày quen thuộc với việc sử dụng nhà tiền chế bằng thép cho nhà xưởng thì hiện nay việc lựa chọn nhà tiền chế cho các trung tâm mua sắm thương mại tại Việt Nam ngày càng đa dạng và phát triển mạnh mẽ hơn !